Ngoại trưởng trong tiếng Anh là gì 

602

Người đứng đầu cao nhất của Bộ Ngoại giao thường được gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay còn gọi là Ngoại trưởng. Nói chung, hầu hết các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia khác nhau là các quan chức chính trị theo hệ thống nhiệm kỳ.

Người thường được nắm giữ bởi một cộng sự thân cận của người đứng đầu chính phủ. Một khi người đứng đầu chính phủ từ chức hoặc chính phủ thay đổi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thường thay đổi ứng cử viên cho phù hợp. Trong tất cả các chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một chức vụ quan trọng. Đôi khi, người đứng đầu chính phủ thậm chí còn tự mình làm ngoại trưởng của đất nước mình.
Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh được gọi là Canciller (tiếng Anh là Chancellor – thủ tướng); Ở một số quốc gia có hệ thống hoàng gia, bộ trưởng ngoại giao chủ yếu được gọi là ngoại trưởng 

Ngoại trưởng trong tiếng Anh là gì ?

Ngoại trưởng ( Bộ trưởng bộ ngoại giao) trong tiếng Anh có nghĩa là:
Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Minister for (of) Foreign Affairs/ Foreign Minister (danh từ)

minister /ˈmɪ.nə.stɜː/

Từ đồng nghĩa :
Xem thêm website về chủ đề :  Sức khỏe

  • The Council of Ministers: ngoại trưởng
  •  Ambassador: đại sứ
  •  Diplomat: nhà ngoại giao
  • emissary: sứ giả

Một số từ vựng liên quan: 

  • Bộ Ngoại giao Trung Quốc là: Foreign Affairs People’s Republic of China (Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).

Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

  • Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là: Secretary of State thường được coi là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ 

Trách nhiệm của ngoại trưởng

 Ngoại trưởng có thể trực tiếp hoạch định chính sách đối ngoại của quốc gia, nhưng nếu gặp phải một thủ tướng mạnh, ngoại trưởng thường là nội các hành chính chung hoặc đưa ra một số lời khuyên về việc xây dựng chính sách đối ngoại. Đây là trường hợp của một quốc gia có tổng thống.

Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Bất kể vai trò và phạm vi chính trị của bộ trưởng ngoại giao, cơ bản nhất là phải chịu trách nhiệm về đối ngoại, như bố trí các chức sắc nước ngoài đi thăm và thăm các nước khác, và bộ trưởng ngoại giao là thành viên nội các có tỷ lệ đi nước ngoài cao nhất cho dù ông ở nước nào. 

Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Bình luận