Chủ tịch tỉnh tiếng anh là gì ? Các nhiệm vụ của Chủ tịch tỉnh

850

Chủ tịch tỉnh tiếng anh là gì ? Nhiệm vụ của chủ tịch tỉnh như thế nào ?- Nếu bạn thích tìm hiểu về các cấp và nhiệm vụ hãy tham khảo trong bài viết này. 

Chủ tịch tỉnh là người đứng đầu cơ quan hành chính hoặc nhánh hành pháp ở một địa phương và cũng là người đại diện cao nhất của địa phương.

Xem thêm thông tin tại đây nhé!

Chủ tịch tỉnh tiếng anh là gì ?

Chủ tịch tỉnh tiếng anh là: Provincial President

Chủ tịch tỉnh tiếng anh là gì

Các từ vựng liên quan:

Thanh tra Bộ :  Ministry Inspectorate

Tổng cục :  Directorate

Ủy ban :  Committee/Commission

Xem thêm từ vựng tiếng Anh

Cục :  Department/Authority/Agency

Vụ :  Department

Học viện :  Academy

Viện :  Institute

Trung tâm :  Centre

Ban :  Board

Phòng :  Division

Chủ tịch Ủy ban nhân dân :  Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân :  Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân :  Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Ủy viên Ủy ban nhân dân :  Member of the People’s Committee

Giám đốc Sở :  Director of Department

Phó Giám đốc Sở Deputy :  Director of Department

Chánh Văn phòng :  Chief of Office

Phó Chánh Văn phòng :  Deputy Chief of Office

Chánh Thanh tra :  Chief Inspector

Xem thêm thông tin tại đây

Phó Chánh Thanh tra :  Deputy Chief Inspector

Trưởng phòng :  Head of Division

Phó Trưởng phòng :  Deputy Head of Division

Các nhiệm vụ của Chủ tịch tỉnh

Nhiệm vụ của chủ tịch tỉnh không thể làm hết cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ của các phòng ban trong tỉnh. Nhưng chủ tịch sẽ trợ giúp cho phòng ban thành phố để có hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên đưa ra.

Những nhiệm vụ của chủ tịch tỉnh luôn bao gồm cả huyện.

Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  • quy hoạch không gian (thiết lập quy hoạch vùng sử dụng đất và đánh giá xem quy hoạch phân khu của các thành phố trực thuộc trung ương có mâu thuẫn với quy hoạch vùng của tỉnh hay không);
  • thiên nhiên, môi trường, nước và cảnh quan;
  • giao thông và vận tải (ví dụ như việc xây dựng các con đường và đường dành cho xe đạp);
  • sự kích thích của nền kinh tế khu vực;
  • phúc lợi và văn hóa;
  • (đặc biệt là tài chính) giám sát các thành phố trực thuộc trung ương

Thêm nhiều thông tin hữu ích cho các bạn!

Bình luận