liên tục trong suốt quá trình răng

liên tục trong suốt quá trình mọc răng khi đang di chuyển về phía mặt dài xương ổ răng tăng thêm về chiều cao ,và thay đổi hình dạng theo phân thân răng vừa đi qua ở trên và xung quanh răng răng mọc các hoạt động tạo. Cốt và hộ lý diễn ra đồng thời và phối hợp với nhau điều này diễn ra trong suốt đời sống những thay đổi diễn ra ở mô răng bên dưới một lần. Đan Mạch gồm những thay đổi ở môn mềm về xương xung quanh chóp chân răng đang hình thành xương đấy. Khi răng mọc khoảng cách dành cho chân răng dài ra trước hết là do hướng mộc của các răng là ,do sự phát triển của xương ổ những thay đổi ở xương đấy là để phù hợp với chân răng đang dài ra trong pha dịch chuyển trước một vài trong giai đoạn sớm của .Phan tiến chức năng các nguyên bào sợi và các sở 3 alen nằm trên mặt phẳng song song với nền kinh tăng tốc độ, dịch chuyển của răng trong pha tiền chức năng là nhanh nhất các đề xương mỏng xuất hiện ở đáy của khối xương chúng bù trừ cho sự mọc của răng và nâng đỡ răng các bạn này cũng được ,mô tả như những bậc thang các bậc thang xương này tự đặc dần. Thay thế cho các tấm môi xương và mô liên kết ở vùng này cuối ,khan chức năng khi các thanh có sự tiếp khớp khoảng 1 phần 3 men răng còn bị che phủ bởi nữ và chân răng chưa hoàn thành lúc này xương bậc thang dần tiêu bớt .Tạo một khoảng cho chân răng hoàn thành sự hoàn thành chân răng cần một thời gian khá dài sau khi răng mọc, và thực hiện chức năng khoảng 1 đến 15 hơn cho răng sữa và 2 đến 3 năm châu răng vĩnh viễn các thiết của sự thay đổi rất lớn trên mô men.

nguồn: nha khoa răng

comments